MARUKAME | RA MẮT FAIR MENU

MARUKAME | RA MẮT FAIR MENU

Time
From 05/03/2024 to 29/04/2024
Store
MARUKAME UDON

Ra mắt Fair Menu + Nước mới: Udon Bò Nấm Miso Cay + Mocktail Ổi Dâu Nhật Bản

Giá tiền: (Giá chưa bao gồm VAT)

·       Udon Bò Nấm Miso Cay: 109,000 VNĐ;

·       Mocktail Ổi Dâu Nhật Bản: 39,000 VNĐ;

·       Combo 01 Udon + 01 nước mới: 129,000 VNĐ

Thời gian bán: 05/03 – 29/04/2024